Економічний енциклопедичний словник

Балансова вартість — 1) вартість підприємств, фірм, компаній, яка дорівнює її сукупним активам за винятком сукупних зобов'язань; 2) вартість активів підприємства, компаній, зафіксована в балансовій відомості. Розрізняють Б.в. виробничих і невиробничих фондів. Перша поділяється на Б.в. галузей матеріального виробництва, друга — на Б.в. галузей нематеріального виробництва. Виділяють також Б.в. за повною початковою вартістю і Б.в за початковою вартістю мінус вартість зношення. У першому випадку Б.в. показує наявність основних фондів на початок року, введення в дію основних фондів, вибуття та зношення за рік, наявність основних фондів на кінець року. В другому випадку Б.в. характеризує наявність основних фондів на початок року, введення в дію за рік, капітальний ремонт, амортизаційні відрахування, вартість основних фондів на кінець року. Б.в. використовується для аналізу, планування й обліку відтворення, технічного вдосконалення, поновлення та ефективного використання основних фондів. За допомогою показника Б.в. визначають масштаби оновлення основних фондів, відповідність між нагромадженням та амортизацією окремих видів основних фондів у розрізі галузей, форм власності, окремих регіонів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити