Економічний енциклопедичний словник

Міжнародні розрахунки — система організації і регулювання основних платежів за грошовими вимогами та зобов'язаннями між фізичними та юридичними особами, які перебувають на території різних країн згідно з міжнародними правилами, валютним законодавством. Здійснюються здебільшого через банк на підставі кореспондентських відносин і ведення кредитними установами кореспондентських рахунків, а отже, через безготівкові розрахунки. М.р. пов'язані з рухом товаросупроводжувальних документів, операційним оформленням платежів. Основними формами М.р. є: інкасо, акредитив, банківський переказ, відкритий рахунок. Використовуються інкасо з попереднім акцептом документів, телеграфні інкасо, гарантії банку. Найзручнішою формою акредитиву є безготівкова, а для регулярних поставок товарів використовується відновлювальний акредитив. Банківські перекази поєднуються здебільшого з іншими формами М.р., а також гарантіями банку. На сучасному етапі для здійснення М.р. дедалі ширше використовують комп'ютерні мережі та електронний зв'язок, зокрема система міжнародних міжбанківських телекомунікації (СВІФТ).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити