Економічний енциклопедичний словник

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) — система бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що сформувалася внаслідок поглиблення інтеграційних процесів у світовій економіці і спрямована на зближення методології обліку та фінансової звітності в різних країнах. МСБО розробляються Комітетом з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО), створеним 1973 за домовленістю організацій професійних бухгалтерів десяти країн світу. КМСБО схвалено і запроваджено в життя 38 стандартів обліку, які умовно поділяють на: а) загально-методичні стандарти; б) стандарти щодо ділових об'єднань; в) стандарти з окремих видів діяльності; г) стандарти з окремих видів майна і коштів; д) стандарти з питань соціальної політики та державної допомоги. Ці стандарти мають рекомендаційний характер і використовуються як міжнародні орієнтири відповідними національними і регіональними органами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити