Економічний енциклопедичний словник

Мінімальна заробітна плата — грошове вираження вартості, ціни та частково результативності праці найманого не кваліфікованого працівника (наприклад, землекопа). Встановлюється національним законодавством (або колективними угодами між союзами підприємців і профспілками на галузевому та регіональному рівнях) і покликана забезпечити мінімальні потреби не кваліфікованих працівників і членів їхніх сімей, певний соціальний захист. До М.з.п., згідно з законом України "Про оплату праці", не входять доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. Згідно з Конвенцією МОП, яку підписала Україна, кожна країна-учасниця цієї організації повинна запровадити систему встановлення М.з.п., яка охоплює всіх найманих працівників, умови праці яких роблять доцільним застосування такої системи. При визначенні М.з.п. необхідно враховувати потреби найманих працівників і членів їхніх сімей, середній рівень заробітної плати в країні, вартість житла, динаміку вартості життя, соціальні пільги, продуктивність та інтенсивність праці, демографічну ситуацію та ін. Відправним моментом у визначенні М.з.п. у багатьох розвинених країнах є середня заробітна плата. Так, за висновками міжнародної комісії, створеної органами ЄЕС (нині — ЄС) 1969, справедливою М.з.п. є заробітна плата, яка становить 68% середньої заробітної плати. У Великобританії, Франції, Фінляндії, Швеції, Швейцарії, деяких інших країнах М.з.п. сягає 55—68% середньої зарплати в цих країнах, а у США, Японії — 40%. У США 1950 М.з.п. у поточних цінах становила 0,75 дол., 1960 — 1 дол., 1970 - 1,6 дол., 1980 - 3,1 дол., 1990 — 3,8 дол. за годину, 1991 рівень М.з.п. за годину було підвищено до 4,25 дол., а 1997 — до 5,15 дол. Водночас долар лише за 1990—2003 знецінився майже в 1,5 разу, внаслідок чого середня погодинна заробітна плата за цей період зросла з 7,7 до 8,3 дол. Якщо за основу М.з.п. береться мінімальний споживчий бюджет, то вираховується мінімальний набір продуктів харчування для різних статевовікових груп у розрахунку на душу населення, дітей різного віку (від 1 до 3 років, 4—6 років, 7—10 і 11 — 13 років), юнаків і дівчат окремо віком 14—17, чоловіків (18—59, 60—74 і старших за 75 років) та жінок (18—54, 55—74 роки і старші за 75 років), для кожної вікової групи встановлюється загальний обсяг калорій цих продуктів. Інший варіант визначення мінімального споживчого бюджету — мінімальний набір продуктів харчування для особи працездатного віку з 75 найменувань продуктів харчування, 45 — одягу і взуття, 24 — предметів тривалого користування, 24 одиниць меблів, 31 предмета посуду, витрат на предмети санітарії, гігієни, транспорт, житло, зв'язок, ліки, послуги культури та ін. Ще одним методом визначення М.з.п. є її зіставлення з розвитком прожиткового мінімуму, що визначається згідно з фізіологічними нормами споживання продуктів харчування і є показником рівня бідності. Цей показник визначення М.з.п. — найнижчий. У Росії 1995 М.з.п. покривала лише 17% прожиткового мінімуму, в Україні — до 13%. У 2000 М.з.п. в Україні на одну особу становила 140 грн, 2003 — 185, 2004 — 332, тоді як вартість мінімального споживчого кошика — 362 грн. За базу М.з.п. в окремих розвинених країнах беруть набір товарів і послуг, які задовольняють не лише фізіологічні, а й соціальні потреби окремої людини та сімей з однією дитиною, двома і більше дітьми. Найменш досконалим методом визначення М.з.п. є її зіставлення з типовим сімейним бюджетом, до якого зараховують, крім заробітної плати глави сім'ї та працюючих членів, дивіденди, відсотки за вкладами, плату за оренду та ін. Тому у США 2003 з загальної кількості працездатних, які отримували М.з.п., майже 20% проживали у бідних сім'ях, приблизно 70% — у сім'ях з доходами, дещо вищими від рівня бідності. Заробітну плату, нижчу від мінімальної, того ж року отримували 2,1% здебільшого не повністю зайнятих. Надто низький рівень М.з.п. спричиняє депопуляцію населення та демографічну кризу, деградацію значної кількості робочої сили, високий рівень злочинності та інші негативні явища і процеси. З урахуванням купівельної спроможності М.з.п. повинна становити не менше 1 дол. на годину.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити