Економічний енциклопедичний словник

Місія банку — призначення банку, його відмінність від інших фінансово-кредитних інститутів, а також виконувана банком роль у межах економічної системи. М.б. слугує основою формування мети розвитку, найважливіших стратегій і виконуваних банком функцій, а також системи ефективного управління ним. Відмінності М.б. зумовлені неоднаковим спектром виконуваних ними операцій та наданих послуг, способами надання таких послуг, а також взаємовідносинами з різними групами клієнтів. Крім того, в діяльності банку повинна бути очевидною корисність такої діяльності для окремого міста, регіону або країни загалом. З урахуванням цього отримання прибутку є лише однією зі складових М.б., а для її комплексної реалізації необхідна максимальна концентрація усіх видів ресурсів у певному напрямі та мобілізації творчого потенціалу всіх працівників банку. У М.б. повинні також втілюватися відносини з іншими банками, державою (у тому числі з місцевими органами влади) та акціонерами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити