Економічний енциклопедичний словник

Моделі ймовірності економічної динаміки — економіко-математичні моделі розвитку окремих економічних явищ і процесів, господарства країни загалом, у яких враховуються випадкові фактори та елементи, а економічна система або її окремі складові відтворюються в процесі руху. Використовуються для прогнозування економіки, складання міжгалузевих балансів, загальногосподарських планів, аналізу структурних зрушень в економіці та ін. Побудова М.й.е.д. зумовлена діалектичною єдністю в економічних явищах і процесах, а отже, національному господарстві загалом, необхідних і випадкових зв'язків. Наявність випадкового в цій єдності — наслідок впливу зовнішніх факторів. В окремих явищах і процесах такими факторами є економічна діяльність інших суб'єктів, механізм конкуренції, діяльність уряду, чинне законодавство тощо; для національної економічної системи — діяльність ТНК, міжнародних фінансово-кредитних організацій, економічна політика інших країн, міжнародна конкуренція, кліматичні умови тощо. За НТР — нові відкриття в науці, поява принципово нових технологій, виникнення синергічного ефекту в процесі взаємодії цих інновацій з традиційними елементами та ін. Певне посилення випадкового пов'язане зі структурними зрушеннями в економіці, циклічними кризами, ускладненням структури продуктивних сил, відсутністю своєчасної та достовірної всебічної економічної інформації та ін. Оскільки М.й.е.д. повніше (порівняно зі статистичними) враховують ці випадкові зв'язки, вони достовірніше розкривають характерні для економічних явищ і процесів властивості, ознаки тощо. Для побудови М.й.е.д. найважливішою складовою прогнозованого тимчасового ряду є тренд — довготривала тенденція змінних економічних величин (показників). На тренд накладаються інші елементи тимчасового ряду, передусім сезонні (періодичні) коливання економічних показників, пов'язаних з різноманітними техніко-економічними чинниками, природно-кліматичними умовами, впливом культури, психології. Третя важлива складова тимчасового ряду — випадкові змінні. Може використовуватися й циклічна змінна. Математичний опис М.й.е.д. здійснюється за допомогою системи диференціальних рівнянь, звичайних алгебраїчних рівнянь та ін.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити