Економічний енциклопедичний словник

Балудянський Михайло Андрійович (1769— 1847) — відомий український економіст і теоретик права. Спираючись на ідеї А. Сміта, зокрема про необхідність економічної та юридичної свободи людини, Б. виступав за скасування кріпосного права в Російській імперії, але однобічно стверджував, що загальне благо є сумою всіх приватних благ. З методологічного погляду такий підхід означав заперечення суперечностей між індивідом і суспільством, ототожнення сукупності окремих елементів із цілісною системою. Виступав за надання державним селянам землі на правах спадкової і безстрокової оренди. Обстоював необхідність розвитку фабрик і мануфактур, вільну працю на них вільних робітників, доцільність державного контролю в окремих галузях економіки. Найважливіші фабрики (підприємства) держава повинна створювати примусово, використовуючи різні важелі. Виступав за збереження власності на державне майно. Б. підтримував помилкову концепцію факторів виробництва, але вважав, що тільки праця створює блага, а всі інші елементи випливають з головного, що капітал приводить у рух працю. Праця робить цінним кожен предмет, і згодом її результати розподіляються між робітниками, капіталістами і земельними власниками. Другою причиною національного багатства Б. називає обмін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити