Економічний енциклопедичний словник

Моделі фірми (підприємства, компанії) — сукупність принципів, ідей, положень, які відображають істотні ознаки сучасної фірми (підприємства, компанії) залежно від точки зору її дослідження. Двома основними групами М.ф.(п.к.) є створення аналогів, в яких описуються внутрішні характеристики у взаємодії з факторами зовнішнього середовища та вивчення процесів організації управління, в т.ч. планування, контролю та ін. всередині фірми. Для цього слід попередньо визначити принципи підприємницької діяльності фірми, її організаційно-правові форми, сфери й масштаби тощо. Найважливішими відмінними ознаками М.ф.(п.к.) є: розмір і масштаб діяльності; властивості зовнішнього середовища, сфера діяльності, організаційно-правова форма, тип економічної власності, характер трудових відносин, стилі менеджменту, організаційні форми управління тощо. Так, з погляду організаційної форми управління розрізняють передусім такі протилежні моделі, як лінійна і дивізіональна; з точки зору організаційно-правових форм — відкрите і закрите акціонерне товариство; з боку методів управління — авторитарний і демократичний тощо. Залежно від характеру управління (залежно від того, хто здійснює управління) розрізняють власницьку (управляється одноособно власником), менеджерську (управляється найманими менеджерами). Залежно від масштабів діяльності виділяють малі, середні та великі фірми (підприємства, компанії).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити