Економічний енциклопедичний словник

Модель — наближений аналог досліджуваних об'єктів, явищ і процесів, який відображає сутнісні ознаки та властивості об'єкта, що моделюється, у процесі його пізнання, дає нові знання про об'єкт-оригінал. За свою структурою М. є певною сукупністю змінних у вигляді абстракцій, аналогій, припущень. М. мають форму графіків (графічна М.), логічних виразів (логічна М.), системи математичних рівнянь і комп'ютерних програм. Математичні М. економічних явищ і процесів називають економіко-математичними й використовують як для дослідження загальних закономірностей (в т.ч. властивостей), економічних явищ і процесів, так і для розв'язування конкретних задач, економічних прогнозів, управління процесами та об'єктами. Розрізняють також М. нормативні (пояснюють причинно-наслідкові зв'язки) та позитивні (дескриптивні) — не дають таких пояснень, призначені для опису прогнозів досліджуваного об'єкта і пошуку оптимальних станів об'єкта щодо обраного критерію. Залежно від використання екзогенних чи ендогенних змінних розрізняють М. відкриті й закриті. Метою створення М. є з'ясування впливу екзогенних змінних (беруться як дані) на ендогенні (ті, які М. намагається пояснити). В цьому контексті економічна М. є теоретичним обґрунтуванням основних залежностей між економічними змінними.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити