Економічний енциклопедичний словник

Модель Манделла-Флемінга — модель, розроблена американськими економістами Р.Манделлом та М.Флемінгом як розширення кейнсіанської LМ — ІS моделі для аналізу взаємозв'язку національної економіки з економікою інших країн світового господарства. У кейнсіанській моделі рівновага на ринку товарів описана кривою ІS, грошей — кривою LМ і праці, які разом з капітальними запасами визначають пропозицію економіки. В М.М.-Ф. приймається припущення про незначну динаміку цін і заробітної плати, внаслідок чого сфера пропозиції перестає відігрівати істотну роль і пасивно реагує на попит за умови достатньої кількості робочої сили для виробництва необхідної маси товарів. З урахуванням міжнародної торгівлі товарами і послугами ситуація на товарному ринку істотно не змінюється, але береться до уваги при побудові кривої ІS. Водночас торгівля товарами і послугами зумовлює появу міжнародного фінансового ринку, що за умов мобільності капіталу на цьому ринку описується лінією фінансової інтеграції, а економіка перебуває у стані загальної рівноваги з незмінними цінами. Відсоткова ставка в межах окремої країни урівноважується з закордонними, внаслідок чого ВВП і відсоткова ставка визначаються перетином трьох кривих.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити