Економічний енциклопедичний словник

Модільяні (Modigliani) Франко (н. 1918) — видатний американський економіст, спеціаліст з теорії грошей, відсотка та заощаджень, Нобелівську премію отримав за "аналіз поведінки людей щодо збережень і за дослідження зв'язку фінансової структури корпорації з оцінкою її акції інвесторами" (1985). Народився в Римі. Закінчив Римський університет (медичний факультет), економічну освіту здобув у США. М. зі співавторами виходять з припущення, що, плануючи споживання, індивід бере до уваги ймовірну тривалість життя. За відсутності мотивів, спрямованих на зміну вартості надбаного майна, споживання індивіда визначається середнім рівнем доходу, якии він сподівається отримати в старості. Тому відношення заощаджень до особистого доходу (за винятком податків) прямо пропорційне темпу зростання реального доходу, що знайшло своє відображення в обґрунтованій ним (разом з Н.Ендоу) залежності. Зокрема, він вивів формулу "молоді заощаджують, а старі — витрачають". Загалом він вніс вагомий внесок в обґрунтування моделі "життєвого циклу". М. та М.Міллер також створили модель постійної (середньозваженої) ціни капіталу, незалежної від співвідношення використаних фірмою джерел фінансування, власних і залучених коштів. Водночас відрахування відсотків на залучений капітал з оподаткованого прибутку сприяє "максимізації" частки залученого капіталу у фінансах корпорації. Щоб мінімізувати ризики, індивідуальні інвестори повинні мати однакову кількість різних цінних паперів. Спільно з Х.Нейссером М. довів, що експорт однієї країни залежить від імпорту решти з досліджуваних країн. У своїх працях М. намагався синтезувати кейнсіанську теорію з позитивними аспектами монетаризму (неокласичний синтез), зокрема прагнув дослідити вплив грошей на економічне зростання через різні механізми фінансових ринків, відкинувши при цьому негативні і спрощені аспекти концепції М.Фрідмена. У сфері макроекономічної політики М. збагатив теорію економічного циклу та інфляції.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити