Економічний енциклопедичний словник

Монета — металічний грошовий знак певної форми і маси, який є узаконеним засобом обігу та платежу. Термін "М." походить від одного з епітетів богині Юнони (лат. Luno Moneta — Юнона Монета — наставниця, напутниця), при храмі якої у Капітолії у III ст. до н.е. було засновано перший в Римі монетний двір. Гроші, що там карбувалися, дістали назву "М.", яка з часом поширилася в усьому світі. Поява М. пов'язана з еволюцією форм вартості (див. Гроші, Форми вартості). М. випускалися у вигляді невеликих злитків довільної форми, а тому вимагали постійної перевірки їх ваги і проби, потреба у якій відпала із запровадженням карбування (оскільки якість і кількість монетного металу засвідчувалася державним штемпелем на М.). Привілей на випуск М. мала суверенна влада. У Київській Русі М. почали карбувати у IX—X ст. Через феодальну роздробленість карбувати монети, крім королів, мали право й феодали-суверени та вільні міста, і лише з утворенням національних централізованих держав право на карбування М. закріпилося за єдиним сувереном — державою, порушення цього права вважалося тяжким злочином. На М. того часу викарбувано профіль правителя, його ім'я, титул, герб, а також напис (легенду) — назву держави, міста, рік випуску М., її номінальну вартість (див. Номінал). М., номінальна вартість яких дорівнює вартості металу, що міститься в них, та вартості їх карбування, називаються "повноцінними" і є справжніми грошима. У неповноцінних М. номінальна вартість перевищує вартість використаного металу і карбування, тому вони виступають лише представниками, знаками справжніх грошей. Неповноцінні М. через високу оборотність швидко зношувались і тому найчастіше виготовлялися з не коштовних металів. Монетна справа у будь-якій країні регламентується монетним статусом, який визначає порядок випуску та вилучення М. з обігу, їх типи, пробу, масу, характер карбування тощо. Для обслуговування невеликих платежів використовується розмінна М. переважно зі сплавів міді, нікелю, цинку чи алюмінію, яка має умовний щодо паперових грошей курс. Дорогоцінні метали використовуються для випуску ювілейних М.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити