Економічний енциклопедичний словник

Монополізм — соціальний процес, за якого різні суб'єкти суспільних відносин зосереджують (монополізують) певні об'єкти і використовують у власних цілях. В юридичному контексті М. — виключне (монопольне) право окремих суб’єктів у певних сферах суспільного життя та його реалізація за допомогою економічних, правових, політичних, ідеологічних та ін. засобів. Так, М. політичний означає узурпацію однією особою (або групою осіб) політичної влади в суспільстві, формою якого виступає політична диктатура. М. економічний означає процес монополізації окремим суб'єктом господарювання різних об'єктів економічної власності та економічної влади, а отже, усунення конкуренції та привласнення відповідної частки власності, національного багатства. М. економічний зумовлений передусім розвитком суперечностей ринкової економіки, відповідними законами, насамперед законом концентрації та централізації виробництва і власності. З боку відносин економічної власності розрізняють приватний, колективний, державний і наддержавний М.; з боку технологічного способу виробництва — технологічний, науковий, інформаційний, енергетичний, природний, організаційний, кадровий та ін. Приватний М. виявляється у створенні абсолютної монополії у сфері виробництва або збуту (наприклад, монопсонія), колективний — у пануванні олігополій, державний — у монополізації державою засобів виробництва, управління (а отже, усуненні ринкових важелів), наддержавний — в пануванні ТНК, діяльності МВФ тощо. М. технологічний виражається у зосередженні в руках гігантських монополій передової техніки і технології, науковий — у концентрації монополіями левової частки витрат на НДДКР, зосередженні у них переважної більшості патентів і ліцензій тощо; кадровий — у наявності на монополістичних (в т.ч. олігополістичних) підприємствах найбільш кваліфікованої й освіченої робочої сили; інформаційний — у здатності монополій отримувати і використовувати всі джерела і види економічної інформації в своїх інтересах; організаційний — у використанні наймогутнішими компаніями передових форм організації виробництва й праці; енергетичний і природний — у розпорядженні найкращими джерелами енергетичних і природних ресурсів тощо. Політичний та економічний М. забезпечує водночас монополізацію ідеології, правових важелів тощо. За сферами суспільного відтворення виділяють М. у сфері безпосереднього виробництва, обміну, розподілу і споживання. Так, споживчий М. передбачає існування єдиного покупця (наприклад, держави як єдиного покупця зброї). Негативні наслідки М. — подорожчання товарів і послуг, гальмування науково-технічного прогресу, деформація економічної системи тощо. Боротися з М. можна за допомогою антимонопольного законодавства.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити