Економічний енциклопедичний словник

Монополія природна — галузі, в яких на підставі стратегічних інтересів країни та економічної доцільності і необхідності встановлюється монополія держави на виробництво та реалізацію частини товарів і послуг. До М.п. належать підприємства галузей електро-, газо- і водопостачання; кабельне телебачення; зв'язок; окремі галузі транспорту та ін. Такі стратегічні галузі є водночас основою державного регулювання економіки, структурної, цінової та інших форм економічної політики. Державне регулювання в цих галузях повинно забезпечити отримання споживачами вигод від економії, зумовленої масштабом виробництва, створити бар'єр на шляху підвищення цін та ін. Водночас недоцільно використовувати М.п. в інтересах монополістичного капіталу (як у багатьох розвинених країнах світу) (див. Підприємства державні), кланово-номенклатурної еліти (як в Україні). Водночас поняття "М.п." неадекватно відображає соціально-економічний зміст описаних вище явищ і процесів, бо природа до цього не має жодного відношення. Таку монополію доцільніше називати державною, стратегічною, оскільки такі галузі перебувають у руках держави і є стратегічно важливими (базовими) для розвитку національного господарства. Намагання приватизувати такі монополії є важливою ознакою розподілу (в т.ч. перерозподілу) державної власності.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити