Економічний енциклопедичний словник

Мораль трудова — сукупність морально-етичних принципів, норм і правил, які визначають ставлення людей до праці, а також відносин, що виникають між працівниками у процесі трудової діяльності, спрямованих на збереження цілісності трудового колективу та досягнення високоефективної праці. М.т. неможлива без усвідомлення працівниками колективних цінностей, суспільно необхідного типу трудової поведінки і його реалізації у процесі праці відповідно до власних переконань і громадської думки. Основними елементами, які формують цілісну систему М.т., є: 1) моральні норми та оцінки, які визначають поведінку людей у процесі праці; 2) моральні якості людини, трудового колективу, які є результатом трудової діяльності і формують моральне обличчя окремої людини та колективу; 3) моральні відносини, які виникають у трудовому колективі в процесі спільної діяльності на основі взаємооцінки окремими членами колективу моральних якостей і позицій один одного та очікуваного відповідно до цього типу поведінки; 4) моральні почуття людей, зокрема емоційне сприйняття морального боку трудової діяльності; 5) власне трудова поведінка, яка складається з сукупності дій і вчинків людини у процесі праці.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити