Економічний енциклопедичний словник

Мотив моральний — внутрішня рушійна сила, внутрішнє спонукання людини до моральності, моральної поведінки. М.м. у сфері економіки зумовлений глибоким усвідомленням економічних потреб, намірів, цінностей окремої людини, трудового колективу і суспільства. Важливу роль у цьому процесі відіграють рівень розвитку національної самосвідомості, національного економічного мислення тощо. М.м. значною мірою розкривається у моральних принципах, які фіксують найважливіші риси, культуру взаємин між людьми, людиною і трудовим колективом, людиною і суспільством, людиною і природою. В них відображено розуміння сутності та мети суспільства (справедливого і несправедливого), окремої людини та її життя, критеріїв добра і зла, моральних норм, цінностей та ідеалів. Відповідно до цього мають формуватися соціально-економічні критерії виробництва, освіти, гуманізації та екологізації використовуваної й розроблюваної техніки і технології. Залежно від цього формується ставлення людини до самої себе, до інших людей. Ядро такої оцінки — повага людини до своєї праці, професії, праці інших людей. Без такої поваги особа морально деградує. В М.м. вагоме значення мають особисті переконання людини, її самооцінка, чесність, почуття добра й колективізму. Економічна теорія не вивчає мораль і М.м. як такі, а лише їх вплив на продуктивність праці, ефективність суспільного виробництва. Роль цих аспектів економічної науки зростатиме, оскільки вони істотно впливають на розвиток сутнісних сил людини, а отже, на основний елемент національного багатства.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити