Економічний енциклопедичний словник

Мотив соціальний — усвідомлене людиною спонукання до діяльності, що ґрунтується на системі соціальних відносин. У вузькому значенні — це відносини з приводу формування класів, соціальних верств і груп, їх взаємодії; у широкому — сукупність усіх підсистем суспільних відносин (відносин економічної власності, правових, політичних та ін.) у їх взаємодії. М.с. у широкому значенні формується на різних етапах історичного розвитку. В них водночас трансформуються потреби суспільства, народу, окремого класу, різних соціальних прошарків, трудових колективів. Найпотужніші М.с., що ґрунтуються на відносинах економічної власності, формуються в суспільстві, що базується на різних типах (приватній, колективній, суспільній), формах власності, їх оптимальному поєднанні, за переважання трудової колективної власності. М.с., що ґрунтується на правових відносинах, залежить від досконалості права власності, відображення в ньому оптимального співвідношення різних типів і форм власності, здатності законодавчих органів влади своєчасно вдосконалювати їх відповідно до потреб системи продуктивних сил, насамперед людини. М.с., що ґрунтується на соціальних відносинах у вузькому значенні, залежить від класової структури суспільства, наявності відносин підкорення та експлуатації одним класом, соціальною групою іншої або суперечностей між ними, що розвиваються в неантагоністичних формах (передбачають єдність, протилежність і суперечність без переростання у соціальний конфлікт). Наймогутніші М.с. виникають і розвиваються в суспільстві, де абсолютно переважає середній клас, а доходи класів формуються здебільшого на основі трудової діяльності, справедливої винагороди.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити