Економічний енциклопедичний словник

Мультиплікатор — коефіцієнт, який характеризує співвідношення між агрегатною величиною та її структурною частиною, ступінь позитивного зворотного зв'язку — впливу однієї величини (вхідної) на іншу (вихідну) у керованій системі. Числове значення М. не може бути меншим за одиницю. Поняття "М." запроваджено Дж.Кейнсом для характеристики співвідношення між кінцевим продуктом (національним доходом) і капіталовкладеннями, що входять до його складу:

де М— коефіцієнт мультиплікації, який показує, у скільки разів зростає національний дохід за певного збільшення капіталовкладень; с — приріст невиробничого споживання; N— приріст національного доходу. Найпоширеніші такі М.: 1) М. зовнішньої торгівлі — відображає зв'язок додаткового експорту товарів, послуг, зарубіжних інвестицій і зовнішнього доходу; 2) М. грошовий; 3) М. депозитний; 4) М. динамічний; 5) М. витрат; 6) М. інвестиційний; 7) М. податковий; 8) М. "статичний" та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити