Економічний енциклопедичний словник

Навантаження антропогенне — ступінь прямого та опосередкованого впливу людської діяльності (передусім виробничої) на навколишнє природне середовище, в т.ч. ступінь його забрудненості, який визначається рівнем хімічного, радіаційного, теплового, шумового та інших видів забруднення (техногенного забруднення). Техногенне навантаження на довкілля в Україні у 4—5 разів вище, ніж в європейських країнах, а щорічно його обсяги на територію становлять бл. 12—13 млн т атмосферних і понад 2 млрд т — твердих. Н.а. в Україні значною мірою успадковане від СРСР внаслідок значної концентрації екологічно забруднених виробництв на невеликій території. Свідченням Н.а. за сучасних умов є зосередження на території України наприкінці 90-х бл. 40 тис. т відходів на 1 км2 площі (а на одного жителя — понад 400 т) та зберігання їх на здебільшого не пристосованих сховищах, перетворення багатьох міст на місця концентрації технологічно небезпечних виробництв, деградація природних екосистем, найвищий рівень онкозахворювань тощо. На Україну, яка займає 0,4% світової суші, припадає до 5% загальнопланетарних забруднень. Основними причинами цього є висока сировинна спрямованість промислового виробництва, ресурсомісткість (утричі перевищує світовий рівень) та енергоємність виробництва, фізичне та моральне зношування основних фондів, відсутність раціональної екологічної політики. Через погіршення економічного стану Україна щороку втрачає 15-20% ВВП.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити