Економічний енциклопедичний словник

Навколишнє середовище — сукупність природних умов і створених працею людини об'єктів, які впливають на життя людини, забезпечують її розвиток як біосоціальної сутності. На сутність Н.с. існують такі основні погляди: 1) це цілісне середовище, в якому живуть колективи людей, взаємодіють з ним, а отже, активно впливають одне на одного. Основними елементами Н.с. є повітря, питна вода, рослинний і тваринний світ, грунт, а також їжа, предмети широкого вжитку, об'єкти, створені людиною; 2) здебільшого юридичні визначення Н.с. Так, в Японії Н.с. охоплює "майно, тісно пов'язане з життям; тварин і рослин, тісно пов'язаних з життям людини та середовищем, в якому вони живуть". Декларацією ООН про навколишнє середовище 1972 до складу Н.с. включені фізичне, соціальне і духовне оточення людини; 3) Н.с. охоплює природні і суспільні складові, тісно пов'язані між собою. Природний компонент в широкому значенні включає планету Земля й навколишній космічний простір (в т.ч. близькі небесні тіла), а у вузькому — лише

частину біосфери, де людина може жити (в т.ч. дику природу). Суспільний компонент Н.с. — суспільство, а отже, соціальні процеси (відносини) й утворення, через які і за допомогою яких людина оточує себе як суспільну істоту. Основними елементами Н.с. є атмосфера, гідросфера, літосфера, рослини, тварини та мікроорганізми (див. Екологія). Відносини між живою і неживою природою, а також між живими видами в конкретному просторі, виражає поняття "екосистема", а єдність усіх екосистем, живої і неживої природи творить біосферу, тобто поверхневу оболонку навколо Землі, де існує живий світ, у т.ч. людина, і є єдністю усіх екосистем на Землі. Сукупність різних живих істот в певному просторі, які взаємодіють між собою, — це біоценоз. Екосистема людини відрізняється від екосистем інших живих істот плодами власної творчості.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити