Економічний енциклопедичний словник

Банк взаємоощадний — кооперативна банківська некомерційна установа, яка спеціалізується на залученні невеликих вкладів населення і вкладає отримані кошти в цінні папери та кредитні зобов'язання. Виникли у США на початку XIX ст. Б.в. не має акціонерного капіталу (лише резерви засновників), приймає тільки довготермінові вклади, на які не видаються чекові книжки. Керують Б.в. довірені особи, які офіційно не отримують винагороди. Кошти дрібних вкладників акумулюються на ощадних та інвестиційних рахунках. Б.в. бере плату за ведення рахунку та за обслуговування вкладу і його вилучення. Активні операції Б.в.: надання іпотечного та з 1981 споживчого кредитів, вкладання коштів у цінні папери, нерухомість; проведення страхових операцій; управління взаємними довірчими фондами та випуск кредитних карток. Отримані прибутки використовують для створення гарантійних фондів та виплати відсотків. Б.в. виплачує на депозити нижчі відсоткові ставки, ніж у комерційних банках. Але Б.в. має пільговий режим оподаткування.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити