Економічний енциклопедичний словник

Надзвичайна екологічна ситуація — ситуація в навколишньому середовищі (передусім природному), за якої техногенне навантаження вийшло за межі зони оптимального стану і деструктивно впливає на соціально-економічний розвиток. Високий рівень антропотехногенного навантаження в Україні спричиняє щорічно значну кількість надзвичайних техногенних природних ситуацій. Так, 1998 в Україні виникло 2117 надзвичайних ситуацій, в тому числі 713 — техногенного і 424 природного характеру. За 1993—2000 кількість надзвичайних ситуацій в Україні зросла у 18 разів. Для їх послаблення, а відтак уникнення необхідно розробити науково обґрунтовану екологічну політику, істотно збільшити екологічні інвестиції, формувати екологічне мислення тощо.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити