Економічний енциклопедичний словник

Надприбуток — надлишок прибутку, що утворюється як різниця між суспільною та індивідуальною вартостями товару і є надлишком над прибутком, який закладено в основу ціни. Механізм утворення Н. такий самий, як і надлишкової додаткової вартості. За характером утворення розрізняють такі форми Н.: а) техніко-економічний — утворюється внаслідок вищої продуктивності праці, досягнутої за рахунок удосконалення техніки і технології виробництва; б) організаційно-економічний — утворюється із запровадженням нових форм організації виробництва і праці; удосконалення менеджменту; в) диференціальна рента — утворюється внаслідок неоднакової продуктивності праці через неоднакову родючість землі, різні природно-кліматичні умови та ін.; г) монопольний — утворюється внаслідок монополізації виробництва і збуту товарів, привласнення частини додаткової вартості, створеної на малих і середніх капіталістичних підприємствах, та ін. Джерело техніко-економічного Н. — додаткова праця найманих працівників і функціонуючих капіталістів як результат вищої продуктивності праці, забезпечує нижчу від суспільної індивідуальну вартість товару. Монопольний Н, — різниця між монопольно високою ціною і ціною виробництва. Значна частина Н., отриманого тіньовим капіталом (компрадорською буржуазією) в Україні у 90-х XX— на початку XXI ст., розміщена у закордонних банках.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити