Економічний енциклопедичний словник

Народ — 1) сукупність окремих соціальних спільнот (націй, народностей, племен, окремих верств та ін.) у процесі їх взаємодії на основі спільного походження, мови і культури, внаслідок чого вона виступає суб'єктом і творцем історії, всіх матеріальних і нематеріальних (в т.ч. духовних) цінностей; 2) в економічному контексті — населення певної країни, яке на спільній території виступає сукупною продуктивною силою суспільства, забезпечує власне розширене відтворення, а також відповідне відтворення економічних благ. Нація як складова Н. є історично визначеною спільнотою людей, об'єднаних спільністю території, соціально-економічного устрою, мови, культури, своєї держави (див. Концепція нації економічна).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити