Економічний енциклопедичний словник

Населення економічно активне — частина населення, потенційно здатна брати участь у створенні матеріальних і нематеріальних благ. До нього, за методологією ООН, належать наймані працівники, підприємці, члени сімей, які допомагають найманим працівникам, а також безробітні, які прагнуть отримати роботу (крім учнів, студентів та утриманців). В Україні Н.е.а. становило 1995 — 25,5 млн осіб, 2003 — 22,6 млн; економічно неактивне — відповідно 12,1 і 13,7 млн осіб (у віці 15—70 років).
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити