Економічний енциклопедичний словник

Натуральне виробництво — тип господарства, в якому продукти виробляються лише для внутрігосподарського споживання, задоволення потреб виробників, для споживання всередині господарств, що їх виробило. Виникло в період становлення первіснообщинного ладу й проіснувало впродовж майже З млн років. У процесі розпаду Н.в. виникає товарне виробництво, але Н.в. переважало в усіх докапіталістичних формаціях (ще впродовж майже 6 тисячоліть), поєднуючись з товарною формою. Н.в. переважало за не розвинених продуктивних сил, суспільного поділу праці, недостатньо розвинених товарно-грошових відносин. Для Н.в. характерні традиційність, обмеженість виробництва і споживання, незмінність пропорцій і структури виробництва, рутинна техніка та ін., тому існували безпосередній зв'язок між виробництвом і споживанням і зумовлена цим певна стабільність економіки, переважання простого виробництва. Хоча і за Н.в. деякі продукти праці (сіль, залізо, прянощі тощо) обмінювалися на ринку як товари, але такий обмін відігравав другорядну роль. Н.в. було малоефективним, консервативним і забезпечувало повільний розвиток продуктивних сил. Виробничі відносини в натуральному господарстві не уречевлювалися, тому існували як відносини між самими людьми, не набуваючи форми відносин між продуктами їх праці. Експлуатація в антагоністичних формаціях, де панувало Н.в., відбувалася у видимих, найбільш грубих і брутальних формах і базувалася на позаекономічному примусі, на відносинах особистої залежності (залежність мала персональний характер). З розвитком продуктивних сил товарне виробництво витіснило Н.в.: за умов розпаду феодалізму відробіткова і продуктова ренти замінюються на грошову, посилюється товарний характер цехового виробництва. Водночас пережитки Н.в. зберігаються і за панування товарно-грошових відносин. У багатьох слаборозвинених країнах на Н.в. припадає значна частка, а в деяких країнах — переважна частина економіки. В Україні за умов глибокої економічної кризи в 90-х XX ст. масштаби Н.в. значно зросли.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити