Економічний енциклопедичний словник

Науково-технічний прогрес — поступальний, органічно взаємопов'язаний розвиток науки і техніки, що зумовлює еволюційні (здебільшого) та революційні зміни у межах технологічного способу виробництва, а опосередковано — зміни інших елементів економічної системи та інших елементів надбудовчих відносин. У найзагальнішому вигляді характер розвитку науки і техніки виявляється у поступовій заміні технологічного способу виробництва. Сучасний Н.-т.п. бере свій початок від промислової революції кінця XVIII— початку XIX ст. Закономірністю розвитку сучасного Н.-т.п. є випереджальний розвиток науки в системі "наука-техніка-виробництво". Зокрема, Н.-т.п. охоплює фундаментальні та прикладні наукові дослідження, передусім у сфері природознавства; доведення результатів цих досліджень до науково-технічних розробок техніки і технології, виготовлення нової техніки і вдосконалення існуючої, що супроводжується впровадженням досконаліших форм і методів організації виробництва, розширенням сфери застосування нової техніки на споріднені, а згодом — на всі інші галузі, продиктоване взаємозалежністю галузей за розвиненого сучасного поділу праці. Отже, відбувається поступальний розвиток науки, техніки (у т.ч. технології) та виробництва. Н.-т.п. за сучасних умов розвивається в еволюційній та революційній формах. Перша означає поступове і часткове вдосконалення існуючої та впровадження нової техніки, предметів праці, еволюційний розвиток науки (без наукових революцій), відсутність промислових та інших революцій у межах технологічного способу виробництва, що зумовлює еволюційні зміни у відносинах економічної власності, господарському механізмі, поступово забезпечує вдосконалення інших підсистем суспільних відносин. Революційна форма Н.-т.п. означає докорінні, суттєві зміни в розвитку науки, техніки, предметів праці, інших елементів системи продуктивних сил і техніко-економічних відносин, зумовлює якісні та сутнісні перетворення в економічній власності, організаційно-економічних відносинах, господарському механізмі, процесі суспільного виробництва, які згодом супроводжуються якісними змінами інших підсистем суспільних відносин. Ці форми Н.-т.п. перебувають в органічному взаємозв'язку. Поступові кількісно-якісні перетворення в межах еволюційної форми готують грунт для кардинальних змін у межах технологічного способу виробництва, для наукових, промислових революцій, до розгортання НТР, різних її етапів. Еволюційна форма Н.-т.п. не обмежується лише кількісними змінами, передбачає і певні якісні зрушення, які разом готують основу для кардинальних сутнісних перетворень. За умов НТР зв'язок між наукою і технікою стає настільки тісним, що наука перетворюється на безпосередню продуктивну силу, стає найдинамічнішим елементом у системі "наука-техніка-виробництво". Водночас еволюційна форма Н.-т.п. здійснюється здебільшого в межах одного панівного в певний час технологічного способу виробництва, готує Грунт для переходу менш розвиненого технологічного способу виробництва до більш розвиненого, але цей перехід відбувається завдяки НТР. У розвинених країнах світу в другій половині 70-х розпочався новий етап Н.-т.п. (див. Науково-технічна революція). В Україні Н.-т.п. в 90-х значно уповільнився. Так, 1999 використовувалось у 8 разів менше винаходів, ніж 1990, понад 90% з них не мали науково-технічного обґрунтування, 90% закуплених ліцензій не сягали світового рівня. У наступні 5 років у цій сфері не сталося якісних зрушень.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити