Економічний енциклопедичний словник

Наукомісткі галузі — найпередовіші галузі промисловості, які випускають найкращу продукцію на основі найновіших досягнень науки і техніки, здійснення значних за обсягами НДДКР. За визначенням ОЕСР, до Н.г. належать галузі, в яких рівень витрат на НДДКР перевищує 4% обороту (за методологією США — не менше 3,5%), Якісними критеріями розмежування таких галузей є застосування новітніх технологій, виготовлення продукції світових стандартів, експорт технологій і "ноу-хау", значна частка експорту продукції на світовий ринок та ін. На підставі цих критеріїв до Н.г. віднесено виробництво комп'ютерів, електронного устаткування та його компонентів, наукових приладів, контрольно-вимірювальної апаратури, аерокосмічну промисловість, електротехнічне устаткування, фармацевтичну промисловість, виробництво конторського устаткування. На початку XXI ст. у класифікації цих галузей сталися певні зміни (див. Галузі високих і середніх технологій). Лідером у розвитку Н.т. є США.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити