Економічний енциклопедичний словник

Націоналізація (лат. natio — народ) — перехід приватної та колективної власності (землі, промисловості, зв'язку, банків і т.д.) у власність держави. Н. набуває різного соціально-економічного і політичного змісту залежно від того, ким, в чиїх інтересах і в яку історичну епоху здійснюється. За феодалізму Н. використовувалася для централізації влади у боротьбі з окремими феодалами, зміцнення монархії, концентрації в руках держави землі; під час буржуазних революцій Н. земель сприяла ліквідації економічної бази феодалізму і прискоренню капіталістичного розвитку. За характером розрізняють Н. прогресивну та Н. реакційну. Прогресивна Н. зумовлена потребами розвитку продуктивних сил. Після 1917 в Росії Декретом про землю було скасовано приватну власність на землю й оголошено її державною власністю. Крім того, вся власність на засоби виробництва була націоналізована методом безплатної конфіскації. До рук держави перейшли не лише великі, а й середні та переважна більшість малих промислових підприємств, що суперечило потребам продуктивних сил і призвело до тотального одержавлення економіки. У капіталістичних країнах Н. у XIX ст. здійснювалася за умов загострення економічних криз, повоєнних соціально- економічних потрясінь. Загальною об'єктивною умовою здійснення Н. був процес переростання продуктивними силами меж недержавної капіталістичної власності (індивідуальної та колективної). У середині XIX ст. і на початку XX ст. в Італії, Австро-Угорщині, Росії та деяких інших країнах відбулася Н. залізниць, пошти, телеграфу за викуп. У попередні століття Н. здійснювалася для військових і фіскальних цілей держави. У XX ст. в окремих країнах додатковим фактором Н. були класові виступи робітників, а на початку XX ст. — жовтнева революція у Росії. Під час кризи 1929—1933 масштаби Н. значно розширилися в Німеччині та Італії, до рук держави перейшли підприємства електроенергетики, транспорту, металургійної, машинобудівної та інших галузей, низка банків. У Франції під час народного руху 1935, після визволення від фашистської окупації і в перші повоєнні роки (до 1947) під натиском демократичних сил на чолі з комуністами до програми соціальних перетворень було внесено вимоги про Н., а відтак здійснено Н. залізниць, значної частини енергетичної, вугільної, газової промисловості, більшості підприємств, які належали військовим злочинцям і колабораціоністам, у т.ч. автомобільні заводи Рено. Розрізняють Н. з викупом і без нього. Демократичною Н. є у тому разі, якщо колишнім власникам націоналізованих підприємств частково компенсують їхню вартість. Це зумовлено тим, що й інша частина цієї вартості створена передусім за рахунок привласнення додаткової власності, створеної працею найманих працівників. Проте Н. низки базових галузей в Англії в 1945-1951 була здійснена так, що колишнім власникам підприємств виплатили понад 3 млрд фунтів стерлінгів, що в кілька разів перевищувало їхню реальну вартість. Водночас деякі підприємства в Англії, Франції було націоналізовано без викупу або з незначною виплатою (у такий спосіб було націоналізовано муніципальні підприємства Франції, які виробляли більшу частину електроенергії); конфісковано підприємства колишніх військових злочинців і колабораціоністів (така Н. мала каральний характер). Водночас з Н. окремих базових галузей промисловості і капіталістичних підприємств здійснювалася Н. фінансово-кредитних інститутів, землі. Внаслідок Н. та будівництва державних підприємств державна власність у багатьох розвинених країнах набула значних масштабів (див. Підприємства державні). Н. в окремих країнах змінювалась денаціоналізацією (у країнах, де не було Н.) частини державного сектора (див. Приватизація формаційна), що призвело до зменшення частки цього сектора у 80-х. Цей процес у деяких країнах (зокрема, у Великобританії) посилився з приходом до влади консервативної партії. Внаслідок кримінального характеру приватизації в Україні постала потреба в Н. передусім стратегічних об'єктів.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити