Економічний енциклопедичний словник

Національна ідея України — усвідомлення переважною більшістю населення мети побудови монолітної і могутньої за своїм потенціалом суверенної держави та способів досягнення цієї мети шляхом вступу в ЄС, яка відстоюватиме свої національні інтереси та загальнолюдські цінності. Найважливішими формами такого потенціалу є економічний, соціальний (вміння досягати консенсусу між населенням різних регіонів, а також між соціальними верствами і групами), політичний (здатність ефективно впливати на політику тих регіональних об'єднань кількох або багатьох країн, в які вступатиме наша країна), правовий (наявність розвиненого на рівні передових країн національного законодавства) та культурний потенціал.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити