Економічний енциклопедичний словник

Національна правова безпека — стан правових відносин у країні та комплекс заходів з боку держави, за допомогою яких забезпечується розвиток законодавства та його реалізація в інтересах народу. До основних загроз у цій сфері в Україні належать: 1) масові порушення прав громадян в державі та за межами; 2) невиконання чи неналежне виконання законних рішень органів державної влади та місцевого самоврядування; 3) відсутність ефективних механізмів забезпечення законності, боротьби із злочинністю, особливо її організованими формами та тероризмом; 4) прийняття законів, виконання яких за умов зубожіння переважної більшості населення може заподіяти значні збитки його правам і власності. Так, прийняття недосконалого Земельного кодексу 2000, у якому передбачено передчасну купівлю-продаж землі іноземцями і сучасними українськими олігархами, вже призвело до масового скуповування за безцінь земельних паїв селян. Навіть у 2001—2004, коли такий продаж був заборонений, найбідніші селяни змушені були продати бл. 500 тис. своїх земельних паїв за ціною 200—300 дол, тоді як, за оцінками західних експертів, 1 га чорноземів в Україні має вартість від 15 до 20 тис. дол.; 5) невиконання урядом уже прийнятих законів; 6) недосконала і корумпована судова система та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити