Економічний енциклопедичний словник

Національні інтереси — усвідомлені національні, передусім економічні, потреби соціально організованого народу, які знаходять свій вияв у національній ідеї та цілях, а також конкретних завданнях з їх реалізації. У межах Н.і. слід розмежовувати також правові, політичні, соціальні, ідеологічні, культурні та інші види інтересів. Н.і. тісно пов'язані з поняттям нації (див. Нація), яка прагне до самоутвердження і прогресу на основі ідеї соціальної справедливості. Заради реалізації Н.і. слід уникати деструктивних форм націоналізму, насамперед економічного (див. Націоналізм економічний), і розвивати національний патріотизм, який полягає передусім у піклуванні про розвиток і майбутнє своєї нації, доброму і розумному ставленні корінної нації до інших. Відродження, становлення і розвиток нації починаються з відродження та збагачення загальнодержавної мови. Для формування цілісної системи Н.і. необхідно розвивати демократичні інститути держави і громадянського суспільства на основі загальнолюдських цінностей і передусім країн ЄС. Основними Н.і. є розбудова могутньої національної економіки і держави та поліпшення на цій основі якості життя нації, забезпечення і збагачення умов для розвитку майбутніх поколінь, вступ до ЄС за умови дотриманням принципів державного, національного та народного суверенітету з урахуванням вимог глобалізованого світу. їм суперечить розбудова лише таких інститутів суспільства, як вільний ринок і приватна власність. Щоб врахувати позитивний досвід інших країн і національні інтереси (в т.ч. ідею) України, слід будувати народну економіку (див. Економіка народна). Проте Україні за участю міжнародних фінансових організацій і власних олігархів компрадорського спрямування була нав'язана руйнівна модель розвитку взірця XIX ст., а тому була зруйнована українська національна ідея стосовно державотворення, яке розпочинається з досягнення економічної незалежності. Н.і. повинні бути спрямовані на всебічний і гармонійний розвиток людини, трудового колективу і суспільства, охорону довкілля, колективний спосіб праці на землі та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити