Економічний енциклопедичний словник

Нація (лат. natio — плем'я, народ) — велика соціальна спільнота, яка складається з кількох національностей, характеризується спільністю походження, умов життя та інтересів (економічних, соціальних, політичних), території, мови, національної ідеї, самосвідомості, менталітету, культури та ін. Н. виникають за умов розпаду феодалізму (а отже, подолання феодальної розробленості) та формування капіталізму на основі розвитку національних продуктивних сил, поглиблення суспільного поділу праці та ін. Перші європейські Н. сформувались у межах централізованих держав на базі однієї чи кількох етнічно споріднених народностей (наприклад, Франції) або всередині деяких поліетнічних держав (Австро-Угорщина, Росія). На етапі становлення Н. домінувала така її ознака, як спільність території, нині важливого значення набули спільність мови, національних інтересів, в т.ч. національної ідеї. Умови для формування української Н. склалися ще у XIX ст., проте цей процес штучно гальмувався російським царизмом, який вважав українців частиною єдиного російського народу, забороняв українську мову тощо. Після розпаду СРСР почалось активне формування української Н. За сучасних умов консолідації української Н. перешкоджає послаблення економічного суверенітету, багатомільйонна міграція українців, труднощі утвердження державної мови та ін. Водночас у межах регіональних економічних об'єднань типу ЄС формуються умови для часткового заперечення і виникнення нової історичної форми (свідченням чого є запровадження єдиного громадянства).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити