Економічний енциклопедичний словник

Невиконання зобов'язань — 1) відмова від виконання зобов'язань, бездіяльність щодо їх виконання або їх неякісне виконання (не у відповідності до досягнутих угод або вимог чинного законодавства); 2) невиплата акціонерною компанією відсотків, не погашення нею основного боргу за випущеними облігаціями, а також невиплата дивідендів за привілейованими акціями.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити