Економічний енциклопедичний словник

Банк інвестиційний — спеціальне кредитно-фінансове підприємство, яке здійснює операції з цінними паперами з метою залучення вільних грошових коштів для довго - та середньо-термінового кредитування й фінансування підприємств. Це завдання Б.і. реалізує через емісійно-засновницьку діяльність: випуск і продаж власних акцій та кредитів комерційних банків. Б.і. є посередником між інвесторами та позичальниками і тому не приймає депозитів і не здійснює розрахункових операцій. Його основні функції: 1) організація емісії цінних паперів, узгодження умов позики, відповідних видів позичкових зобов'язань, облігацій; 2) розміщення цінних паперів і купівля їх у держави; 3) забезпечення гарантії емісії цінних паперів; 4) надання довго - і середньо-термінових кредитів покупцям цінних паперів для здійснення відтворення виробничих фондів; 5) надання консультаційних послуг; 6) переливання капіталу в галузях, між окремими галузями та сферами економіки. Щоб прискорити розміщення акцій, до цієї справи банки США залучають страхові компанії, інвестиційні трести та інші організації. Джерело засобів Б.і. — власні кошти, а також позики комерційних банків, надані під заставу акцій, що розміщуються. В інших розвинених країнах світу такого розмежування в діяльності комерційного та Б.і. не існує.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити