Економічний енциклопедичний словник

Банк інноваційний — спеціалізований фінансово-кредитний інститут, який здійснює довготермінові вкладення капіталу в розвиток наукових досліджень і розробок венчурних підприємств. Кредити Б.і. також надаються шляхом випуску акцій тих підприємств і компаній, які займаються розробкою і втіленням науково-технічних ідей. Джерелом кредитування виступають кошти держави та вклади клієнтів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити