Економічний енциклопедичний словник

Банк іноземний — банк, який повністю або частково належить іноземному капіталу (приватному, колективному або державному) і діє насамперед у його інтересах. Діяльність Б.і. водночас перебуває під юрисдикцією національного законодавства і спрямовується в інтересах країни перебування. На вищій стадії розвитку капіталізму формою існування Б.і. стали закордонні відділення та філії міжнародних банківських монополій і ТНБ. Місцем їх перебування спочатку були великі фінансові центри світу. За останні десятиліття такі центри з'явилися у Сінгапурі, Гонконзі та ін. Основна частка операцій Б.і. у світових фінансових центрах здійснюється в євровалютах, вони кредитують провідні галузі промисловості, значна частина продукції яких іде на експорт. Ці банки надають кредити країнам, що розвиваються, а також позики місцевому населенню. Б.і. здійснюють зовнішньоторговельні операції, а також фінансування дефіцитів платіжних балансів і дефіцитів держбюджетів, розширюють обслуговування діяльності ТНК, виконують такі нові види операцій, як проектне фінансування, управління готівкою та ін. За допомогою національного законодавства здійснюється ліцензування відділень Б.І., регламентується переведення їхніх прибутків в інші країни. У країнах Східної Європи Б.і. контролюють на початку XXI ст. майже 60 % усіх банківських активів, в т.ч. в Естонії — 95%, Чехії — майже 80%, близько 70% — в Угорщині і Польщі. Це свідчить про відсутність національних банківських систем у цих країнах. Формами проникнення в ці системи Б.і. є створення філіалів, дочірніх банків, спільних з місцевими банками, спільних банків з участю Б.і.; основними методами такого проникнення є придбання місцевих банків внаслідок їх банкрутства або в процесі приватизації, укладання портфельних інвестицій та їх збільшення до повного контролю та ін. В Україні 2003 банків з участю іноземного капіталу було 20, зі 100% капіталом — 7 (1997 відповідно 22 і 6). Частка іноземного капіталу в статутному капіталі українських банків становила на початку 2001 — 13%, в середині 2004 — 10,9%. Провідну роль серед цих банків у 60 — 80-х відігравали американські. Наприкінці 90-х серед 10 наймогутніших банків світу лише 2 були американськими. Таке скорочення супроводжувалося зростанням частки японської єни, західнонімецької марки, а нині євро.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити