Економічний енциклопедичний словник

Нееквівалентний обмін — обмін товарів, за якого ціни на них відхиляються від ринкової вартості і не забезпечують реалізації втіленої у них суспільно необхідної праці та корисності. Основний фактор Н.о. — встановлення монопольно високих цін і отримання монопольного надприбутку, що дає змогу перерозподіляти створену в суспільстві вартість на користь монополістів за рахунок інших виробників і споживачів цих товарів. В Україні в 90-х XX ст. Н.о. відбувався за т.зв. шокової терапії та лібералізації цін, а також штучного, необґрунтованого підвищення цін на товари широкого вжитку, з одного боку, і відповідного заниження цін на робочу силу, — з іншого. Це стало важливим чинником збагачення кланово-номенклатурної еліти, первісного нагромадження капіталу й водночас пограбування переважної більшості населення. Така ж ситуація через Н.о. склалася і в міжгалузевих зв'язках, особливо з сільським господарством, внаслідок чого з нього щорічно вилучалось понад 10 млрд грн. Різновид Н.о. — інфляція. Н.о. поширений у сфері зовнішньої торгівлі між розвиненими (представленими передусім ТНК) і слаборозвиненими країнами. За оцінками ООН, втрати слаборозвинених країн через нерівноправний доступ на ринки становили наприкінці 90-х XX ст. щорічно 500 млрд дол. Внаслідок фінансової кризи наприкінці XX ст.

(лише впродовж кінця 1997 — першої половини 1998) з цих країн було вилучено понад 700 млрд дол.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити