Економічний енциклопедичний словник

Нееластичний попит — попит, за якого незначна зміна ціни зумовлює ще меншу зміну кількості реалізованої продукції. Так, зі зниженням ціни на 3% попит зростає лише на 1%. Коефіцієнт еластичності у цьому разі становить 1/3, тобто для Н.п. характерний коефіцієнт менший від одиниці. Таким, наприклад, є попит на хліб. Між попитом еластичним та Н.п. виникає проміжна ситуація, коли відсоткова зміна ціни дорівнює відсотковій зміні попиту (наприклад, коли зниження ціни на 1% зумовляє зростання попиту на 1%). Такий вид попиту називають одиничним. Абсолютно Н.п. характеризується тим, що найменше зниження ціни спонукає покупця збільшувати закупівлі від нуля до межі своїх можливостей. За Н.п. товаровиробнику вигідно підвищувати ціну товару, оскільки це зумовлює зростання його прибутку. За еластичного попиту товаровиробнику вигідно знижувати ціни, бо це зумовлює зростання доходу. Знання ступеня еластичності попиту дає змогу підприємцям прогнозувати поведінку споживачів і діяльність своїх підприємств.





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити