Економічний енциклопедичний словник

Неліквідність — 1) відсутність ліквідності підприємств і компаній; 2) неможливість виконання юридичними особами взятих на себе зобов'язань у встановлений термін.

Нелінійне економічне мислення — цілеспрямоване, опосередковане й узагальнене пізнання складних економічних систем, що базується на принципах міждисциплінарності (коеволюційний підхід), постійної зміни внутрішніх і зовнішніх умов розвитку таких систем з урахуванням їх не урівноваженості, нестійкості та незворотності. Основними ознаками Н.е.м. є: 1) врахування багатоваріантності та альтернативності їх розвитку; 2) уміння мислити багатьма складовими підсистемами, елементами та компонентами упродовж тривалого періоду з урахуванням кількісно-якісних і сутнісних змін між різними відрізками часу; 3) можливість раціонального вибору оптимальних шляхів еволюції складних економічних систем; 4) перебіг економічних явищ і процесів у межах економічних систем за умов невизначеності, нестабільності; 5) можливість постановки нових проблем, які, з одного боку, вказують правильний напрям досліджень, а з іншого, — діалектично заперечують існуючу систему знань (теорії, концепції та ін.); 6) неприпустимість нав'язування економічним системам шляхів розвитку за одночасного обґрунтування або прогнозування основних тенденцій такого розвитку, але без механічної екстраполяції; 7) незворотність розвитку таких систем.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити