Економічний енциклопедичний словник

Необігові (необоротні) активи — матеріальні, нематеріальні (в т.ч. фінансові) ресурси, термін використання яких перевищує календарний рік (або операційний цикл). До Н.(н.) а. відносять основні засоби, інші Н.(н.) а., нематеріальні активи, незавершене будівництво, довготермінові фінансові інвестиції, довготермінову дебіторську заборгованість, відстрочені податкові активи.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити