Економічний енциклопедичний словник

Необхідна праця — праця, витрачена працівниками сфери матеріального і нематеріального виробництва на створення необхідного продукту. Витрати праці на створення життєвих засобів для задоволення потреб працівника і членів його сім'ї — умова існування людини, а отже, умова виробництва. Обсяг Н.п. залежить безпосередньо від рівня розвитку технологічного способу виробництва (насамперед продуктивних сил), продуктивності праці, відносин економічної власності. Загальною закономірністю при переході від менш розвиненого до більш розвиненого технологічного способу виробництва є відносне зменшення обсягів Н.п. Так, за первіснообщинного ладу внаслідок всеохопного способу виробництва, що базувався на ручній праці, і низького рівня розвитку продуктивних сил, нерозвиненості суспільного поділу праці майже вся праця була Н.п. У рабовласницькому і феодальному суспільствах Н.п. становить лише частину робочого часу безпосередніх виробників, решта — додаткова праця, результати якої привласнюють панівні класи. Співвідношення між необхідною і додатковою працею характеризує ступінь експлуатації. За рабовласницького ладу раб не був власником своєї робочої сили, тому створений ним продукт надходив у розпорядження рабовласника, який, хоч і віддавав певну частку цього продукту на утримання раба, однак весь продукт набував форми додаткового. За феодалізму Н.п. і додаткова праця були відокремлені, оскільки частину тижня селянин працював на власному полі, а решту — на полі феодала. Водночас певну частину Н.п. вилучала держава у формі податків, різних повинностей. За капіталізму поділ праці найманих працівників на необхідну і додаткову маскується виплатою заробітної плати і вся праця видається за оплачену. Насправді заробітна плата приблизно відповідає обсягу Н.п. за рівноваги попиту і пропозиції на робочу силу, організованості найманих працівників та ін. У середині XIX ст. поділ праці на необхідну і додаткову в Англії (найрозвиненішій на той час країні) був приблизно рівним. Це означає, що ступінь експлуатації сягав майже 100%. Наприкінці 80-х XX ст. ступінь експлуатації в обробній промисловості США наближався до 70%, що свідчить про збільшення тривалості Н.п. і певне скорочення додаткової праці у результаті зростання вартості робочої сили. У наступні 10—15 років мала місце зворотна тенденція. У СРСР ступінь експлуатації сягав 130% через нижчу якість робочої сили та слабшу організованість працівників, нижчий рівень розвитку технологічного способу виробництва, проте він істотно знижувався за допомогою механізму перерозподілу національного доходу. Частка Н.п. в Україні впродовж 90-х XX ст,— на початку XXI ст. істотно знизилася. Так, частка заробітної плати у національному доході 2003 становила бл. 45% (у країнах ЄС — 65%), ступінь експлуатації значно зріс.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити