Економічний енциклопедичний словник

Банк комерційний — фінансово-кредитне підприємство акціонерного типу, яке виконує базові функції та операції для фізичних і юридичних осіб з метою привласнення прибутків. Залежно від кількості функцій та операцій Б.к. набуває ознак спеціалізованого або універсального. З урахуванням принципів системності, історизму та ін. Б.к. в політекономічному контексті — особливе кредитно-фінансове підприємство, яке виконує різні функції, передусім базові (приймає грошові вклади від населення, надає клієнтам позики і створює нові платіжні засоби та здійснює розрахунки між клієнтами), та операції, в процесі виконання яких, а також з приводу привласнення наявних у нього активів виникає певна сукупність економічних, передусім відносин економічної власності, між різними економічними суб'єктами з метою привласнення прибутків. Крім базових функцій, сучасний Б.к. надає різноманітні послуги та інформацію. Ступінь універсальності Б.к. в різних країнах неоднаковий. Так, у Японії зосереджено наймогутніші Б.к. світу, вони надають клієнтам понад 300 видів послуг. Процес універсалізації в діяльності Б.к. діалектично поєднується з процесами спеціалізації. Ознаками універсалізації є надання Б.к. таких послуг: лізинг, факторинг, форфейтинг, проектне фінансування, управління портфелем інвестицій, надання послуг зі страхування та ін. Зміцненню стабільності банківської системи зокрема та кредитної загалом сприяло страхування банківських депозитів населення та юридичних осіб (див. Страхування банківських депозитів). У 2001 у США налічувалося близько 8 тис. Б.к., в Україні у 2003 — 182 (1992 — 133, 1995 — 230).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити