Економічний енциклопедичний словник

Неоколоніалістські концепції — концепції, спрямовані на обґрунтування доцільності й методів утримання залежності слаборозвинених країн у межах світового капіталістичного господарства та неоколоніалізму. Н.т. виникли в період розпаду колоніальної системи, охоплюють різні сфери суспільних відносин. Розрізняють дві основні групи Н.т.: 1) буржуазно-реформістські концепції змішаної економіки, "індустріального суспільства", "конвергенції" та ін.; 2) концепції ідеологів неоколоніалізму: "взаємозалежності", "партнерства", "модернізації", "економічного зростання", "політичного лідерства" та ін. Зокрема, концепція "взаємозалежності" висунута на початку 60-х ученими європейських держав з метою утримання країн третього світу в сфері впливу, "трансформувалася" в концепцію "партнерства", яка проповідує колективний неоколоніалізм. У сфері економіки найпоширенішими є концепції "економічного зростання", "індустріалізації", "перерозподілу доходів" та ін., які спрямовані на здійснення реформ і залишають слаборозвинені країни у сфері впливу розвинених держав і ТНК. Концепція "модернізації" (Д.Белл, С.Ліпсет, Т.Парсонс, С.Хантінгтон та ін.) утверджує процес перетворення аграрних суспільств на індустріально розвинені капіталістичні суспільства. Проте вона ігнорує головні критерії в розвитку суспільства — характер влади, відносини економічної власності та ін. Окремі з авторів розглядають модернізацію як процес "вестернізації", тобто капіталізації суспільного способу виробництва. У концепції "індустріалізації" доводиться необхідність створення в країнах, що розвиваються, переважно переробних галузей виробництва переміщенням окремих підприємств із розвинених країн і спорудженням філіалів великих виробництв у країнах третього світу. Однією зі стратегічних цілей цих концепцій є виправдання процесу перенесення "брудних виробництв" у ці країни із розвинених. У соціальній сфері Н.к. проповідують необхідність досягнення в цих країнах "класового миру", що за умов поляризації суспільства відповідає інтересам панівного класу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити