Економічний енциклопедичний словник

Неотехнократизм — сукупність поглядів, уявлень про сучасну техніку, в яких меншою мірою обстоюється технологічний детермінізм (абсолютизування ролі техніки в розвитку суспільства) і помітне намагання відійти від нього. Н. виник наприкінці 70-х XX ст. Його характерні ознаки: намагання віднайти у розвитку техніки позитивні та негативні аспекти для людини і суспільства; визнання технократичної ідеології чинником екологічної кризи та загострення соціально-економічних проблем; пошук раціональних шляхів гуманізації техніки на основі пошуку соціальних механізмів її розвитку та ін. Н. водночас визнає техніку найважливішим фактором розвитку суспільства, з одного боку, та необхідність суспільного контролю за розвитком техніки — з іншого. Вважаючи доцільним перехід влади в суспільстві лише до технічних спеціалістів, прихильники Н., однак, обстоюють необхідність розширення кола осіб, у руках яких має концентруватися влада. Конструктивною є їх ідея про потребу розгляду технічного прогресу в контексті прогресу соціального.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити