Економічний енциклопедичний словник

Банк міжнародних розрахунків (БМР) — спеціалізований міждержавний фінансовий інститут, який виконує функції центрального банку для більшості національних центральних банків європейських країн (надає їм допомогу в управлінні власними валютними резервами та інвестиціями) і об'єднує на акціонерній основі частину їхніх фінансових ресурсів. Створений 1930. На початку 90-х 29 центральних банків західних країн були співвласниками БМР, близько 90 центральних банків інших країн мали з ним або з його комітетами певну форму ділових відносин. БМР здійснював розрахункові операції за угодами Європейської платіжної ради, Європейської валютної угоди, МВФ, інших міжнародних фінансово-кредитних установ, нині відіграє активну роль в операціях щодо компенсації негативних ефектів від міжнародних валютних спекулятивних угод. Він є також дослідницьким центром, що вивчає валютно-фінансові питання. Відповідно до статуту, БМР має право здійснювати операції з короткотерміновими зобов'язаннями, державними облігаціями, іноземною валютою та золотом. Найвищий орган БМР — загальні збори акціонерів, які відбуваються раз на рік. Поточні питання розглядає рада директорів. Дедалі більшого значення за сучасних умов набуває робота Комітету з банківського регулювання у м. Базель (Базельський комітет, або Комітет Кука), який працює під егідою БМР.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити