Економічний енциклопедичний словник

Неш (Nesh) Джон Форбс (н. 1928) — американський математик, економіст і психолог, спеціаліст у галузі теорії ігор. Нобелівську премію з економіки присуджено "за пріоритетний 1994 вклад в аналіз неко- оперативних ігор". Народився у м. Блуефілд (США). У 1950 захистив докторську дисертацію на тему "Не- кооперативні ігри". Н. продовжив дослідження в галузі теорії ігор, розпочаті Дж.Нейманом і О.Моргенштерном. Вони розрізняли ігри "з нульовою сумою" (передбачає виграш, що складається лише з програшу інших гравців) і "гру з плюсовою сумою" (передбачає, що індивідуальні гравці ведуть боротьбу за виграш, який складається з їхніх ставок). Якщо всі гравці однаково вмілі, вирішальним чинником є випадковість, що трапляється рідко, оскільки переважну роль відіграє хитрість (з допомогою якої робляться спроби розкрити задуми суперників і завуалювати власні наміри). Н. зробив вагомий внесок у розробку загальної теорії не кооперативних і кооперативних ігор (як розділу науки про загальну теорію ігор), який отримав назву "рівноваги за Н.". Оскільки виграш кожного гравця залежить від обраної ним стратегії і стратегії його суперників, а стратегія, яку обере суперник, гравцеві невідома, він вибере для кожної своєї стратегії мінімально можливий виграш. Якщо і його суперник, маючи відповідну інформацію, міркуватиме аналогічно, а рішення гравців стійкі, гра матиме рівновагу, за якої відхід від обраних стратегій невигідний обом учасникам гри. Екстраполюючи цей висновок на гру з більшою кількістю учасників, Н. довів, що гарантований вихід з цієї ситуації полягає у неможливості жодного з учасників гри поліпшити свій результат шляхом зміни стратегії поведінки у разі відповідних раціональних дій суперників, які володіють повною інформацією про альтернативні стратегії. Крім того, раціональні дії суперників можуть призвести до колективної ірраціональності (наприклад, торгові конфлікти і війни між різними країнами, регіональними угрупованнями). "Рівновага Н." використовується у багатьох галузях економічної науки для кращого розуміння складних взаємозв'язків між стратегіями, тобто діями суб'єктів господарювання; у конкурентній боротьбі, сфері політики та ін.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити