Економічний енциклопедичний словник

Нова техніка — техніка, яка забезпечує зниження сукупних витрат минулої і живої праці на одиницю продукції, а отже, зростання суспільної продуктивності праці. Розрізняють: 1) принципово Н.т. і таку, що не має аналогів на національному і світовому рівнях; 2) Н.т. і таку, яка відповідає вимогам сучасного рівня розвитку науково-технічного прогресу, але має аналоги у світі; 3) Н.т., що є результатом модернізації та впровадження раціоналізаторських пропозицій, але за своїм рівнем нижча від світових аналогів. Період створення Н.т., яка має аналоги, в середньому 3—5 років, принципово Н.т. — у 2—3 рази довший. Конкретизація поняття "Н.т." — її споживна вартість, що вимірюється кількістю вивільненої при її використанні живої праці, виготовленої продукції, тривалістю, якістю продукції, що випускається, та іншими показниками. Зокрема, споживна вартість Н.т. і технології визначається різницею між кількістю вивільненої живої праці та кількістю праці, що витрачається на її створення, — працемісткістю. При визначенні кількості праці на створення Н.т. і технології з'ясовують витрати праці на їх проектування, експериментування, доведення до запланованих норм, виготовлення перших серійних партій. Існують також непрямі витрати на створення Н.т. — підготовка кадрів, випуск сировини кращої якості. Концентроване вираження таких витрат — капітальні вкладення. Відтак визначають кількість вивільненої праці (ручної, механізованої, автоматизованої). Важливо при цьому правильно врахувати співвідношення складної, кваліфікованої праці і простої, тобто використати метод редукції праці. Отримані результати зіставляють і порівнюють з показниками, які характеризували стару техніку. Найповнішим таке порівняння є за зіставлення абсолютного економічного ефекту Н.т. (приріст продукції, поліпшення якості, зменшення собівартості, зростання продуктивності праці та ін.) із витратами на її створення та впровадження.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити