Економічний енциклопедичний словник

Новий міжнародний економічний порядок — концепція перебудови світового господарства, в т.ч. основних форм міжнародних економічних відносин на рівноправній основі з метою усунення будь-яких ознак диктату і дискримінації передусім щодо країн, що розвиваються. Основними принципами цієї концепції є визнання рівності всіх держав у сфері міжнародних економічних відносин, встановлення національного економічного суверенітету, передусім над природними ресурсами; зменшення або ліквідація "ножиць цін" на товари, що експортуються зі слаборозвинених країн, та на імпортовану ними продукцію обробної промисловості (див. Ножиці цін); стабілізація міжнародної валютної системи країн, що розвиваються; скорочення техніко-технологічного розриву між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються; вирішення проблеми фінансової заборгованості; регламентація і контроль за діяльністю ТНК та ін. Проте більшість цих принципів у наступні десятиліття не були реалізовані, виявом чого є щорічний відплив фінансових ресурсів із країн, що розвиваються, у розвинені в обсязі близько 500 млрд дол. наприкінці 90-х XX ст.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити