Економічний енциклопедичний словник

Новий товар — товар, який за своїми якісними характеристиками принципово відрізняється від відомих раніше на ринку товарів або істотно вдосконалений порівняно з товарами-аналогами, що виявляється в його додаткових функціональних можливостях, нових споживчих властивостях, а також змінах у формі, дизайні. Принципово Н.т., як правило, — результат нових відкриттів і винаходів (кардинально нових технічних рішень, що дають змогу значно підвищити техніко-технологічний рівень виробництва, його ефективність та поліпшити якість продукції). Практика впровадження у виробництво Н.т. у розвинених країнах світу засвідчує, що таких товарів близько 10%. їх упровадження починається переважно з нової ідеї про створення такого товару. Приблизно з 90 ідей Н.т. реалізується лише 1—2, тому переважна більшість Н.т., що надходять на ринки розвинених країн світу, є не принципово новими, а модифікованими (їх частка — 70%). До них належать товари, які уже продавалися на ринку, але пізніше були вдосконалені, однак їхні якісні характеристики при цьому істотно не змінилися. Джерела нових ідей для створення Н.т.; 1) пропозиції патентів і ліцензій, публікації у професійних журналах; 2) співпраця з науковими центрами, малими та середніми науково-дослідними установами, з одноосібними винахідниками і дослідниками, з венчурними (ризикованими) підприємствами; 3) інформація з ярмарок і виставок; 4) інформація про діяльність конкурентів; 5) працівники торгівлі, сфери постачання і збуту, самі споживачі. Наступний етап створення Н.т. — добір продуктивної ідеї, яка повинна узгоджуватися з основною метою діяльності підприємства, наявними у нього ресурсами, ринками збуту. Для цього здійснюють попереднє техніко-економічне обґрунтування створення дослідного взірця товару. Паралельно ведеться вивчення ринку. На етапі створення дослідних взірців товару дається комплексне техніко-економічне обґрунтування, яке містить розрахунок собівартості випуску продукції, можливий рівень цін. До уваги береться конкурентоспроможність товару, наявність замовлень на внутрішньому і зовнішньому ринках. Відтак використовують пробний маркетинг (див. Маркетинг пробний) загалом. Процес створення нового товару складається з восьми етапів: формування ідей, відбір ідей, розробка задуму і його перевірка, розробка стратегії та маркетинг, аналіз можливостей виробництва і збуту, розробка товару, випробування його у ринкових умовах, розгортання комерційного виробництва. Мета кожного етапу — прийняття рішення про доцільність або недоцільність продовження роботи над ідеєю. Фірма прагне звести до мінімуму шанси розробки слабких ідей і відсіву добротних.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити